Skład podatkowy

Skład podatkowy

Logistyka wyrobów akcyzowych nastręcza wielu trudności. Związane są one nie tylko z charakterem towaru (wysoka wartość, sezonowe zmiany popytu) ale i z administracyjnymi ograniczeniami narzucanymi przez prawo podatkowe Unii Europejskiej i szczegółowe regulacje krajów zrzeszonych. Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu i wiedzy, sprawnie zorganizujemy łańcuchy dostaw tych wyrobów.

MAGAZYNOWANIE

ZAŁADUNEK

WYSYŁKA

O NAS

Jesteśmy firmą założoną i prowadzoną przez dwóch pasjonatów logistyki z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zajmujemy się już od ponad 20 lat logistyką, z czego większą część czasu logistyką branży FMCG i retailu.

Nasz magazyn, w którym funkcjonuje skład podatkowy, ma pojemność kilku tysięcy palet z możliwością rozwoju, spełnia wszystkie warunki higieniczne i jest wpisany na listę przedsiębiorstw zajmujących się obrotem artykułami spożywczymi.

Wiemy jak zadbać o interesy naszego Klienta, aby zabezpieczyć go na przypadek sporu z dostawcą, odbiorcą bądź przewoźnikiem dzięki odpowiedniemu i starannemu przygotowaniu dokumentacji i odpowiedniej kontroli towaru.

OFERTA

MAGAZYNOWANIE TOWARÓW

Magazynowanie towarów znajdujących się
w procedurze zawieszonej akcyzy, z akcyzą zapłaconą, towarów nieakcyzowych

NAKŁADANIE BANDEROL

Nakładanie banderol i innych etykiet zgodnie
z wymogami naszych Klientów z wydajnością dzienną 5.000 butelek.

SORTOWANIE I PAKOWANIE

Na życzenie naszych Klientów przeprowadzamy procesy sortowania i pakowania towarów wg wytycznych. W ramach naszych usług przepakowujemy kontenery na palety lub luzem do podstawianych samochodów

KOMPLETACJA WYSYŁEK

Kompletację wysyłek zgodnie ze zleceniem naszych Klientów, pakowanie wysyłek i ich dostawa

OPERACJE VAS

Co-packing, tworzenie zestawów, pakowanie w folię termokurczliwą, tworzenie displayów, blistrów, obkurczanie gorącym powietrzem.

AUDYT LOGISTYCZNY

Przeprowadzenie kompleksowego audytu potrzeb logistycznych naszych Klientów w celu zaprojektowania i zaoferowania najlepszych rozwiązań w jednym pakiecie.

LOGISTYKA WINA

ZAŁADUNEK WINA 

W WINNICY

ZGŁOSZENIE W SYSTEMIE CELNYM MCS

OKLEJENIE BANDEROLAMI 

I ETYKIETOWANIE

SKŁAD PODATKOWY

I MAGAZYNOWANIE

WYPROWADZENIE 

ZE SKŁADU

DOSTARCZENIE DO 

ODBIORCY

ZALETY SKŁADU PODATKOWEGO

Elastyczne zarządzanie zapasem, podniesienie poziomu obsługi Klienta
W składzie podatkowym banderoluje się i wysyła tylko takie ilości, jakie są w danej chwili potrzebne, co daje skrócenie czasu operacji poprzez brak konieczności konsolidacji zamówień niesprzedane nadwyżki towaru można wycofać ze składu podatkowego na dowolny rynek bez konsekwencji w zakresie podatku akcyzowego i kosztów banderol. To otwiera również drogę do rozmów z dostawcami o przejściu na VMI.
Obniżenie finansowania kosztów zapasu, poprawa płynności finansowej
Akcyza, w zależności od wyrobu, stanowi od około 10% (wina), poprzez do 30% (piwo) i 50% (napoje wysokoprocentowe) do ponad 70% (tytoń) kosztu nabycia. Odroczenie w czasie zapłaty tych kwot może mieć duże znaczenie dla poprawy płynności finansowej organizacji. Np. przy zakupie dużej partii piwa, do odsprzedaży w późniejszym terminie, i złożenia go w składzie podatkowym, odraczamy zapłatę nawet 30% kwoty którą zapłacilibyśmy dostawcy.
Obniżenie kosztów logistycznych na skutek nietrafionego planowania
Zbyt duża wielkość zamówienia w stosunku do faktycznego popytu, to koszty wymuszonych promocji, zbyt mała to utracone szanse sprzedaży.
Poszerzenie oferty o produkty mniejszych dostawców Europejskich
Małe regionalne winnice, browary, destylarnie, szczególnie w tych przypadkach, gdzie mnogość i komplikacje procedur narzucane przez Polskie przepisy akcyzowe zniechęcają mniejsze podmioty do spełniania koniecznych oczekiwań odbiorcy.
Większa elastyczność 
Uproszczenie procedur, pomoc profesjonalnego operatora składu podatkowego daje możliwość w wielu przypadkach dokonywania bezpośrednich zakupów u producentów.
Szybsza reakcja na potrzeby odbiorców
Unikanie banderolowania zagranicą przyspiesza realizację zamówień. Skład podatkowy w Polsce pozwala na sprowadzenie alkoholu w ciągu kilku dni (w zależności od lokalizacji dostawcy). Proces banderolowania odbywa się na bieżąco przed wysyłką zamówienia do finalnego odbiorcy.
Szanse na wzrost zamówień od odbiorców finalnych
Lokalizacja naszego składu podatkowego pozwala na realizację zamówień finalnych odbiorców w różnych trybach również ekspresowym. Jesteśmy otwarci na rozmowy w temacie organizacji dostaw do odbiorców zlokalizowanych na terenie Warszawy w ciągu kilku godzin od otrzymania zamówienia.
Eliminacja marży pośredników, uproszczenie procedur
Pomoc profesjonalnego operatora składu podatkowego daje możliwość w wielu przypadkach dokonywania bezpośrednich zakupów u producentów.

AKTUALNOŚCI

Logistyka wina

Nowy artykuł już niebawem!
ZOBACZ WIĘCEJ

Skład podatkowy

Nowy artykuł już niebawem!
ZOBACZ WIĘCEJ

Łańcuch dostaw

Nowy artykuł już niebawem!
ZOBACZ WIĘCEJ

KONTAKT

Biuro:
ul. Erazma Ciołka 13 lok. 228 

01-445 Warszawa

+48 602 45 25 85

Skład podatkowy - Streamlog
Tulipan Park (S8, węzeł Paszków), al. Katowicka 66
 05-830 Nadarzyn / k. Warszawy