OFFER

The Streamlog sp. z o.o. as a neutral logistics provider offers various solutions for both the beverage industry and for other industrial customers. Our main business activities include; trade, catering, beverage wholesale, HoReCa dispatcher.
Our business relationships are characterized by performance, responsibility and reliability. This can be seen among others in a high quality of service. Its customers and suppliers, we maintain a trusting and lasting partnership.
In the field of warehouse logistics, you will find a series of tasks that we can do for you.

We are an approved operator of the excise warehouse which is licensed for storage of beer, wine and spirits.

We have many clients using our warehousing facilities located conveniently in Warsaw and a direct access to the S8/A2. As an example today we have pallets of wine stored under bond and we can pick and dispatch these by the pallet, the case or even by the bottle using our own premises licence, which is ideal for customers selling direct to consumers by ecommerce websites.
Beer, wine and spirits can be either shipped from our excise warehouse to another excise warehouse within EU or they can be exported out of EU. Furthermore, beer and wine can be also released to the free circulation.
In case of transports, we can issue or terminate eAD through the EMCS system.

For those clients who use our services, we can provide sticking of their excise stamps onto bottles. We also collect the stamps from the polish customs house, we do the management of the stamps and we return the stamps back to the customs house, on behalf of a client. In addition to excise stamps, we also do sticking of text labels onto bottles. Text labels can be delivered to us by a client or printed out by us.

GOODS STORAGE

Magazynowanie towarów znajdujących się w procedurze zawieszonej akcyzy, z akcyzą zapłaconą, towarów nieakcyzowych

EXCISE STAMPS APPLYING

Nakładanie banderol i innych etykiet zgodnie z wymogami naszych klientów z wydajnością dzienną 5.000 butelek.

SORTING AND PACKING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend interdum lacus, eu consequat dolor convallis eu interdum lacus.

SHIPMENTS COMPLETION

Kompletację wysyłek zgodnie ze zleceniem naszych klientów, pakowanie wysyłek i ich dostawa

VAS OPERATIONS

co-packing, tworzenie zestawów, pakowanie w folię termokurczliwą, tworzenie displayów, blistrów, obkurczanie gorącym powietrzem.

LOGISTIC AUDITS

Przeprowadzenie kompleksowego audytu potrzeb logistycznych naszych klientów w celu zaprojektowania i zaoferowania najlepszych rozwiązań w jednym pakiecie.

ADVERTISING MATERIALS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend interdum lacus, eu consequat dolor convallis eu interdum lacus.

GOODS DELIVERY

Pełna obsługę przemieszczeń towarów w procedurze zawieszonej akcyzy z wykorzystaniem EMCS

EXCISE GUARANTEE

Udzielenie gwarancji akcyzowej

EXCISE STAMPS SERVICE

Prowadzenie usług pozyskania, prowadzenia rejestrów i rozliczeń banderol

EXCISE TAX

Prowadzenie rejestrów należnego i zapłaconego podatku akcyzowego

EXCISE DECLARATIONS

Sporządzanie deklaracji akcyzowych

SUPPLY CONTROL

Pełna kontrolę dostaw podczas przyjęcia z uwzględnieniem numeru partii, numeru seryjnego

QUALITY CHECKING

Kontrola jakości dostarczanych do składu podatkowego towarów

DOCUMENTATION

 Sporządzenie pełnej dokumentacji wysyłkowej w eksporcie i tranzycie

PLACE OF RECEIPT / SHIPMENT

Udostępnić i zarejestrować miejsce odbioru/wysyłki towarów akcyzowych dla naszych klientów w celu uzyskania przez nich statusu zarejestrowanego odbiorcy/wysyłającego 

REGISTRATION OF EXICE TAXPAYER

Pomoc w rejestracji podmiotów jako podatników akcyzowych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i rejestracji w pomocniczych systemach Służby Celnej

WINE LOGISTICS

LOADING
WINE IN VINE

APPLICATION IN THE MCS CUSTOMS SYSTEM

EXCISE STAMPS AND TEXT LABELS APPLYING

TAX WAREHOUSE
AND STORAGE

LOADING 
FROM WAREHOUSE

DELIVERY 
TO RECIPIENT