OFERTA

Dnia 31 maja 2016 roku, Streamlog sp. z o.o., jako pierwszy w Polsce operator logistyczny, uzyskał pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego według nowej zmienionej ustawy. Pozwolenia nasze obejmuje pełną obsługę wszystkich napojów alkoholowych.

Nasz skład podatkowy, o powierzchni kilku tysięcy palet jest dogodnie zlokalizowany w Warszawie, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg S8 iA2.

Dla Klientów korzystających ze składu podatkowego możemy zaoferować między innymi usługę nakładania banderol akcyzowych na ich towary. Możemy również, w imieniu Klienta, pozyskiwać banderole, zarządzać nimi, dokonywać niezbędnych zwrotów i rozliczeń. Jako dodatek, oferujemy również nakładanie innych etykiet. Etykiety mogą być dostarczone przez nas lub naszego Klienta.

MAGAZYNOWANIE TOWARÓW

Magazynowanie towarów znajdujących się w procedurze zawieszonej akcyzy, z akcyzą zapłaconą, towarów nieakcyzowych

NAKŁADANIE BANDEROL

Nakładanie banderol i innych etykiet zgodnie z wymogami naszych Klientów z wydajnością dzienną 5.000 butelek.

SORTOWANIE I PAKOWANIE

Na życzenie naszych Klientów przeprowadzamy procesy sortowania i pakowania towarów wg wytycznych. W ramach naszych usług przepakowujemy kontenery na palety lub luzem do podstawianych samochodów

KOMPLETACJA WYSYŁEK

Kompletację wysyłek zgodnie ze zleceniem naszych Klientów, pakowanie wysyłek i ich dostawa

OPERACJE VAS

Co-packing, tworzenie zestawów, pakowanie w folię termokurczliwą, tworzenie displayów, blistrów, obkurczanie gorącym powietrzem.

AUDYT LOGISTYCZNY

Przeprowadzenie kompleksowego audytu potrzeb logistycznych naszych Klientów w celu zaprojektowania i zaoferowania najlepszych rozwiązań w jednym pakiecie.

PRZEMIESZCZANIE TOWARÓW

Pełna obsługę przemieszczeń towarów w procedurze zawieszonej akcyzy z wykorzystaniem EMCS

GWARANCJA AKCYZOWA

Udzielenie gwarancji akcyzowej

KONTROLA DOSTAW

Pełną kontrolę dostaw wraz z kontrolą jakości podczas przyjęcia z uwzględnieniem numeru partii, numeru seryjnego

OBSŁUGA BANDEROL

Prowadzenie usług pozyskania, prowadzenia rejestrów i rozliczeń banderol

PODATEK AKCYZOWY

Prowadzenie rejestrów należnego i zapłaconego podatku akcyzowego

DEKLARACJE AKCYZOWE

Sporządzanie deklaracji akcyzowych

REJESTRACJA PODATNIKÓW AKCYZOWYCH

Pomoc w rejestracji podmiotów jako podatników akcyzowych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i rejestracji w pomocniczych systemach Służby Celnej

MIEJSCE ODBIORU/WYSYŁKI

Udostępnić i zarejestrować miejsce odbioru/wysyłki towarów akcyzowych dla naszych Klientów w celu uzyskania przez nich statusu zarejestrowanego odbiorcy/wysyłającego 

DOKUMENTACJA

 Sporządzenie pełnej dokumentacji wysyłkowej w eksporcie i tranzycie

LOGISTYKA WINA

ZAŁADUNEK WINA
W WINNICY

ZGŁOSZENIE W SYSTEMIE CELNYM MCS

OKLEJENIE BANDEROLAMI
I ETYKIETOWANIE

SKŁAD PODATKOWY

I MAGAZYNOWANIE

WYPROWADZENIE 

ZE SKŁADU

DOSTARCZENIE DO 

ODBIORCY