SKŁAD PODATKOWY

STREAMLOG sp. z o.o. w, rozpoczął działalność w zakresie obsługi towarów akcyzowych w składzie podatkowym zlokalizowanym w Warszawie. Udziałowcami spółki są osoby posiadające ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu logistyką, agencjami celnymi i projektami logistycznymi.

Uproszczenie procedur

Skład podatkowy pozwala importerom/dystrybutorom wyrobów akcyzowych (alkohol, wyroby tytoniowe i inne zharmonizowane wyroby akcyzowe) na znaczne uproszczenie procedur związanych z banderolowaniem produktów, odroczenie zapłaty podatku akcyzowego do momentu wyprowadzenia towaru ze składu podatkowego

Przechowywanie towaru

W składzie podatkowym towar może być przechowywany przez dowolnie długi czas, ograniczony jedynie terminem przydatności do użycia

Pokonywanie przeszkód

Procedury celne związane z banderolowaniem opakowań napojów alkoholowych są bardzo skomplikowane, z uwagi również na fakt, że Polska jest jedynym krajem w UE stosującym to rozwiązanie, potrzeba naklejenia banderol niejednokrotnie bywa barierą w dokonaniu transakcji. Szczególnie dotyczy to mniejszych winnic, które nie są zainteresowane w dodatkowych czynnościach. Ich produkty najczęściej są więc sprzedawane przez pośredników, którzy opanowali technologię banderolowania

Banderolowanie

Sama procedura załatwienia banderol i ich naklejenia za granicą, nawet dla organizacji mających doświadczenie w jej przeprowadzaniu, jest czasochłonna i kosztowna. Z uwagi na koszty i bezpieczeństwo transportu ilościami zamawianymi jest najczęściej 1 FTL – odpowiednik 10 do 20 tysięcy butelek. Z tego też powodu, często zdarza się, że czas realizacji zamówienia przez zagranicznego kontrahenta może sięgnąć jednego miesiąca lub więcej. Jak tak długi czas realizacji wiąże się z planowaniem wielkości dostawy, wspominać nie trzeba. Nadwyżki towaru, które powstały na skutek braku możliwości precyzyjnego planowania, najczęściej są sprzedawane po zaniżonych cenach na Polskim rynku.Sama procedura załatwienia banderol i ich naklejenia za granicą, nawet dla organizacji mających doświadczenie w jej przeprowadzaniu, jest czasochłonna i kosztowna. Z uwagi na koszty i bezpieczeństwo transportu ilościami zamawianymi jest najczęściej 1 FTL – odpowiednik 10 do 20 tysięcy butelek. Z tego też powodu, często zdarza się, że czas realizacji zamówienia przez zagranicznego kontrahenta może sięgnąć jednego miesiąca lub więcej. Jak tak długi czas realizacji wiąże się z planowaniem wielkości dostawy, wspominać nie trzeba. Nadwyżki towaru, które powstały na skutek braku możliwości precyzyjnego planowania, najczęściej są sprzedawane po zaniżonych cenach na Polskim rynku.

ZALETY SKŁADU PODATKOWEGO

Elastyczne zarządzanie zapasem, podniesienie poziomu obsługi Klienta

W składzie podatkowym banderoluje się i wysyła tylko takie ilości, jakie są w danej chwili potrzebne, co daje skrócenie czasu operacji poprzez brak konieczności konsolidacji zamówień niesprzedane nadwyżki towaru można wycofać ze składu podatkowego na dowolny rynek bez konsekwencji w zakresie podatku akcyzowego i kosztów banderol. To otwiera również drogę do rozmów z dostawcami o przejściu na VMI.

Obniżenie finansowania kosztów zapasu, poprawa płynności finansowej
Akcyza, w zależności od wyrobu, stanowi od około 10% (wina), poprzez do 30% (piwo) i 50% (napoje wysokoprocentowe) do ponad 70% (tytoń) kosztu nabycia. Odroczenie w czasie zapłaty tych kwot może mieć duże znaczenie dla poprawy płynności finansowej organizacji. Np. przy zakupie dużej partii piwa, do odsprzedaży w późniejszym terminie, i złożenia go w składzie podatkowym, odraczamy zapłatę nawet 30% kwoty którą zapłacilibyśmy dostawcy.
Obniżenie kosztów logistycznych na skutek nietrafionego planowania
Zbyt duża wielkość zamówienia w stosunku do faktycznego popytu, to koszty wymuszonych promocji, zbyt mała to utracone szanse sprzedaży.
Poszerzenie oferty o produkty mniejszych dostawców Europejskich
Małe regionalne winnice, browary, destylarnie, szczególnie w tych przypadkach, gdzie mnogość i komplikacje procedur narzucane przez Polskie przepisy akcyzowe zniechęcają mniejsze podmioty do spełniania koniecznych oczekiwań odbiorcy.
Większa elastyczność 
Uproszczenie procedur, pomoc profesjonalnego operatora składu podatkowego daje możliwość w wielu przypadkach dokonywania bezpośrednich zakupów u producentów.
Szybsza reakcja na potrzeby odbiorców
Unikanie banderolowania zagranicą przyspiesza realizację zamówień. Skład podatkowy w Polsce pozwala na sprowadzenie alkoholu w ciągu kilku dni (w zależności od lokalizacji dostawcy). Proces banderolowania odbywa się na bieżąco przed wysyłką zamówienia do finalnego odbiorcy.
Szanse na wzrost zamówień od odbiorców finalnych
Lokalizacja naszego składu podatkowego pozwala na realizację zamówień finalnych odbiorców w różnych trybach również ekspresowym. Jesteśmy otwarci na rozmowy w temacie organizacji dostaw do odbiorców zlokalizowanych na terenie Warszawy w ciągu kilku godzin od otrzymania zamówienia.
Eliminacja marży poredników, uproszczenie procedur
Pomoc profesjonalnego operatora składu podatkowego daje możliwość w wielu przypadkach dokonywania bezpośrednich zakupów u producentów.